Vyžadujte od prodejců dodržování pravidel hygieny

Vyžadujte od prodejců dodržování pravidel hygieny

07.10.2020 | Jsou předpisy dána přesná hygienická pravidla pro prodej? Musí mít prodávající rukavice, může obsluhovat v „teplákové bundě“, musí mít pokrývku hlavy, může zároveň manipulovat s penězi?

Hygienická pravidla jsou dána nejen pro prodej, ale pro všechny fyzické osoby přicházející při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy (tzv. „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné“), tyto osoby musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Tuto povinnost stanovuje zákon na ochranu veřejného zdraví. Podrobněji je to rozpracováno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o hygi- enických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Vyhláška mimo jiné upravuje zásady osobní a provozní hygieny.

Tam se mj. uvádí, že je nutno:

pečovat o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úk- lid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění je nutno si umýt ruce v telplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku;

nosit osobní ochranné prostředky, ze- jména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin. Pracovní oděv musí být udržován v čistotě a podle potřeby měněn v průběhu směny;

zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (například kon- zumace jídla, kouření, úpravy vlasů a nehtů);

mít na rukou krátce ostříhané a čisté nehty a ruce bez ozdobných předmětů. Pokud máme podezření, že ze strany prodávajícího dochází k vážným porušením principů hygienického prodeje, jistě nejjednodušší a i logickou reakcí je ode- jít a do tohoto obchodu již nikdy nejít. 

Správný postup ale je upozornit na svoji výhradu vedoucího prodejny. Pokud nepochodíme – uplatnit podnět u dozorového orgánu (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, hygienická služba), možno i prostřednictvím například naší spotřebitelské organizace (Sdružení českých spotřebitelů).

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Už se na tom pracuje: Voda z Želivky bude bez farmak a xenobiotik

29.07.2021 | V současné době úpravna vody Želivka zásobuje přibližně 1,3 milionů obyvatel v Praze, ve Středočeském kraji a Kraji Vysočina (tj. zásobuje přibližně každého sedmého obyvatele České republiky). Její nová instalovaná filtrace umožňuje odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci životního prostředí maximum nežádoucích látek, tzv. mikropolutantů jako pesticidů a jejich metabolitů, farmak nebo xenobiotik.

Grilovací sezóna rozpálila grilovací mýty. Tyto jsou ty nejčastější!

22.06.2021 | „Hodit“ si něco na gril, zvlášť když počasí přímo vybízí k tomu najíst se venku na čerstvém vzduchu, je evergreen. Mnoho lidí k němu ale přistupuje s opatrností. Vzhledem k rojícím se zprávám o jeho rizicích se kolikrát možná ani nelze divit. Ale nic není tak horké, jak se zdá. Tedy kromě rozpáleného grilu.

Tesco a Světový fond na ochranu přírody (WWF) bojují za nižší uhlíkovou stopu

30.07.2021 | Tesco a WWF spojily své síly ke zvýšení povědomí o udržitelných stravovacích návycích pro zlepšení zdraví a zmírnění dopadu našich potravin na životní prostředí. V souvislosti s Dnem překročení kapacity Země oznámily průkopnické partnerství s dlouhodobým cílem podpořit přechod k dostupným a udržitelným možnostem každodenního nakupování v České republice, v Maďarsku a na Slovensku.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajdětě si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách BILLA, PENNY MARKET a KAUFLAND a na vybraných novinových stáncích sítě Valmont