Vyžadujte od prodejců dodržování pravidel hygieny

Vyžadujte od prodejců dodržování pravidel hygieny

07.10.2020 | Jsou předpisy dána přesná hygienická pravidla pro prodej? Musí mít prodávající rukavice, může obsluhovat v „teplákové bundě“, musí mít pokrývku hlavy, může zároveň manipulovat s penězi?

<

Hygienická pravidla jsou dána nejen pro prodej, ale pro všechny fyzické osoby přicházející při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy (tzv. „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné“), tyto osoby musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Tuto povinnost stanovuje zákon na ochranu veřejného zdraví. Podrobněji je to rozpracováno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o hygi- enických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Vyhláška mimo jiné upravuje zásady osobní a provozní hygieny.

Tam se mj. uvádí, že je nutno:

pečovat o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úk- lid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění je nutno si umýt ruce v telplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku;

nosit osobní ochranné prostředky, ze- jména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin. Pracovní oděv musí být udržován v čistotě a podle potřeby měněn v průběhu směny;

zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (například kon- zumace jídla, kouření, úpravy vlasů a nehtů);

mít na rukou krátce ostříhané a čisté nehty a ruce bez ozdobných předmětů. Pokud máme podezření, že ze strany prodávajícího dochází k vážným porušením principů hygienického prodeje, jistě nejjednodušší a i logickou reakcí je ode- jít a do tohoto obchodu již nikdy nejít. 

Správný postup ale je upozornit na svoji výhradu vedoucího prodejny. Pokud nepochodíme – uplatnit podnět u dozorového orgánu (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, hygienická služba), možno i prostřednictvím například naší spotřebitelské organizace (Sdružení českých spotřebitelů).

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Europoslanci berou na milost veggie burgery, název měnit nemusí

26.10.2020 | Europoslanci dnes rozhodli o tom, že vegetariánské hamburgery, párky nebo klobásky si mohou své názvy ponechat. Odmítli návrh prosazovaný producenty a zpracovateli masa na zákaz takového označování rostlinných výrobků.

Na farmářských trzích si i nadále nakoupíme

22.10.2020 | Farmářské trhy budou moci fungovat i přes dnes vyhlášená omezení pohybu a prodeje, sdělilo dnes ČTK tiskové oddělení ministerstva zdravotnictví. Na jaře byla tato tržiště nejdříve zakázána, jejich provoz byl obnovený 20. dubna. Podle předsedy Asociace farmářských tržišť Jiřího Sedláčka by zákaz prodeje byl diskriminací. Ukazuje se podle něj, že drobní živnostníci a farmáři jsou na těchto tržištích ekonomicky závislí.

Datum minimální trvanlivosti a datum použitelnosti: Spotřebitelská hádanka

29.09.2020 | Spotřebitelé stále často vůbec netuší, jaký je mezi těmito daty rozdíl. Když se do toho ještě připlete pojem „záruční doba“ popř. „lhůta“ neboli „záruka“ začíná být v pojmech zmatek ještě větší.Jak je to tedy správně?

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajdětě si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách BILLA, PENNY MARKET a KAUFLAND a na vybraných novinových stáncích sítě Valmont