Vyžadujte od prodejců dodržování pravidel hygieny

Vyžadujte od prodejců dodržování pravidel hygieny

07.10.2020 | Jsou předpisy dána přesná hygienická pravidla pro prodej? Musí mít prodávající rukavice, může obsluhovat v „teplákové bundě“, musí mít pokrývku hlavy, může zároveň manipulovat s penězi?

<

Hygienická pravidla jsou dána nejen pro prodej, ale pro všechny fyzické osoby přicházející při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy (tzv. „fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné“), tyto osoby musí mít zdravotní průkaz a znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví.

Tuto povinnost stanovuje zákon na ochranu veřejného zdraví. Podrobněji je to rozpracováno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví o hygi- enických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Vyhláška mimo jiné upravuje zásady osobní a provozní hygieny.

Tam se mj. uvádí, že je nutno:

pečovat o tělesnou čistotu a před započetím vlastní práce, při přechodu z nečisté práce na čistou (například úk- lid, hrubá příprava), po použití záchodu, po manipulaci s odpady a při každém znečištění je nutno si umýt ruce v telplé vodě s použitím vhodného mycího (případně dezinfekčního) prostředku;

nosit osobní ochranné prostředky, ze- jména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin. Pracovní oděv musí být udržován v čistotě a podle potřeby měněn v průběhu směny;

zdržet se jakéhokoliv nehygienického chování na pracovišti (například kon- zumace jídla, kouření, úpravy vlasů a nehtů);

mít na rukou krátce ostříhané a čisté nehty a ruce bez ozdobných předmětů. Pokud máme podezření, že ze strany prodávajícího dochází k vážným porušením principů hygienického prodeje, jistě nejjednodušší a i logickou reakcí je ode- jít a do tohoto obchodu již nikdy nejít. 

Správný postup ale je upozornit na svoji výhradu vedoucího prodejny. Pokud nepochodíme – uplatnit podnět u dozorového orgánu (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, hygienická služba), možno i prostřednictvím například naší spotřebitelské organizace (Sdružení českých spotřebitelů).

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Talíř otce vlasti: Raci, pivo a sem tam nějaká veverka

26.11.2020 | I když je pro většinu z nás středověk dobou, kdy vládla církev železnou rukou a preferoval se spíše asketický způsob života, bohatší vrstvy si uměli opravdu dopřávat. I Karel IV. uměl žít. Díky své multikulturní výchově si potrpěl na poslední hity francouzské a italské gastronomie tehdejší doby – půst nepůst.

Proč už některé potraviny nechutnají jako dřív - a je to špatně?

20.11.2020 | V dnešní době se spotřebitelé nemusejí bát toho, že by neměli v nabídce potravin dostatečný výběr či museli konzumovat něco, co jim nechutná. Přesto se mnohým určitě už také někdy stalo, že si zakoupili svůj oblíbený výrobek a on chutnal trochu jinak, než byli dosud zvyklí. Proč tedy výrobci potravin mění své výrobky, když je spotřebitelé mají rádi tak, jak jsou?

Čína od soboty uvalí až 200procentní cla na vína z Austrálie

27.11.2020 | Čína od soboty uvalí cla ve výši až 212 procent na vína z Austrálie. Podle čínského ministerstva obchodu jde o dočasné opatření s cílem zastavit import dotovaných australských vín.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajdětě si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách BILLA, PENNY MARKET a KAUFLAND a na vybraných novinových stáncích sítě Valmont