O časopise Svět potravin

Co je to Svět potravin?

Měsíčník zaměřený na podporu českých potravinářských produktů určený široké veřejnosti. Cílem je informovat o problematických nebo naopak zdravých potravinách a pomáhat ve způsobu uplatnění práv spotřebitele.

Proč název Svět potravin?

Tento název transparentně a jasně vyjadřuje, o čem bude v časopisu hlavně řeč. Nejedná se tedy o žádný další časopis s kulinářskými recepty, nýbrž titul, který se dopodrobna zabývá tématikou potravin jako takových - rozbor složení potravin, jejich vhodnosti či nevhodnosti konzumace, představování nových nebo méně známých potravin, vyjádření lékařů a odborníků na diety, atd.

Proč vznikl?

Myšlenka vzniku časopisu Svět potravin vyplynula z přání značné části české veřejnosti získat pravdivé a relevantní informace ohledně racionální a přitom chutné výživy. Dalším cílem, který chce časopis sledovat, je orientace zákazníka na výrobky domácí české produkce. Všechny současné časopisy, které se tematicky problematikou potravin, výživy a receptů zabývají, akcentují v drtivé většině pouze stránku chuťovou. Různými recepty, od domácích až po ty s exotickým cizokrajným koloritem jsou zaplavena i všechna periodika cílená na ženskou část populace.

Nicméně, otázka potravin z hlediska obsahu vhodných či nevhodných živin, vhodnosti pro různé skupiny populace (děti, důchodce, nemocní) byla doposud všude vnímána jen okrajově, nedůsledně a mnohdy i nedůvěryhodně, například stylem „jedna paní povídala“, anebo byla přebírána ze zahraničního tisku (pochopitelně bez záruky).

Na Potravinářskou komoru (PK ČR) se přitom denně obrací řada občanů s konkrétními dotazy, připomínkami, podněty na kvalitu a jakost stravy i jednotlivých potravinových komodit. Není proto divu, že PK ČR velmi uvítala ediční záměr nakladatelství Granville obohatit český tiskový trh právě takovým periodickým titulem, který se na problematiku potravin zaměří z jiné stránky, než je zvykem.

Čtenáři tak dostávají do ruky časopis, který je jejich všudypřítomným rádcem ve světě jídel a potravin, jemuž však budou moci důvěřovat, neboť zde bude ze strany Potravinářské komory ČR odborná garance pravdivosti předkládaných informací či výsledků testů a výzkumů. V případě tohoto časopisu však přitom nepůjde o jakýsi strohý „technokratický“ odborný časopis, nýbrž měsíčník otevřený a obracející se i na nejširší neodbornou veřejnost.

Časopisu Svět potravin nechybí atraktivní design a řada jedinečných, čtenářsky atraktivních rubrik, které ho společně s lehce, svižně a často humorně pojatým textovým obsahem jednoznačně předurčují široké čtenářské veřejnosti.

 

Aktuální číslo

v prodeji od 25. 6.