Zaujalo nás

Vinařství roku

04.02.2011 | Prestižní vinařská soutěž Vinařství roku 2010 vrcholí. Do nejužšího výběru postoupila šestice finalistů. Vybráni byli ze všech moravských a českých vinařství registrovaných Vinařským fondem ČR. Druhý ročník významné soutěže Vinařství roku 2010 pořádá, stejně jako v loňském roce, Svaz vinařů ČR a Národní vinařské centrum, o.p.s. za podpory Vinařského fondu ČR. Nově bude moci svého favorita vybírat také veřejnost.

Dosavadní šetření neprokázalo nadlimitní obsah dioxinů v potravinách v ČR

04.02.2011 | Průběh „dioxinové kauzy“, která má svůj původ v Německu, byl v České republice od samotného počátku sledován českým Národním kontaktním místem (NKM) Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva(RASFF), který spravuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Členské státy EU, které jsou do tohoto systému napojeny, se navzájem informují o rizikových potravinách a krmivech na evropském trhu.

Ruským volbám předchází "předvolební" vodka

03.02.2011 | Rusko se pomalu chystá na parlamentní volby v závěru roku. Ale už v březnu na pulty obchodů dorazí nová "předvolební" vodka. Její název Voloďa a medvědi se jeví narážkou na premiéra Vladimira Putina a zvířecí symbol vládnoucí strany Jednotné Rusko.

Unie konstatuje důležitost veterinárního dozoru

02.02.2011 | Ano, v titulku něco chybí – státního veterinárního dozoru. Evropská komise v lednu při oficiálním zahájení „Světového veterinárního roku“ ústy Johna Dalliho, evropského komisaře pro Zdraví a ochranu spotřebitele, zdůraznila úlohu státního veterinárního dozoru, jako významného faktoru, který má vliv na zdraví lidí.

Stop černé porážce

02.02.2011 | Porážet hospodářská zvířata za účelem získání masa po výživu lidí a jeho uvádění do oběhu a vyrábět potraviny pro tržní síť lze pouze ve schválených a registrovaných zpracovatelských závodech. S tak zvanou černou porážkou a černou výrobou se u nás setkáváme zřídka, nicméně se s takovými případy orgány státního veterinárního dozoru čas od času setkají.

Potravináři vyzvali ke kupování českých potravin

01.02.2011 | Čeští potravináři vyzvali spotřebitele, aby kupovali především tuzemské potraviny. U domácích výrobků prý mají garantovánu vysokou kvalitu, zdravotní nezávadnost, zároveň jejich koupí podpoří zaměstnanost v zemi.

Další dvě trichinelózní prasata

26.01.2011 | Opět argument pro to, aby lovci brali vážně povinnost dát divoká prasata vyšetřit před konzumací, je zde. Ovšem lovci to dobře vědí, proto také dávají své úlovky vyšetřovat, jak svědčí následující případ.

Situaci s dioxiny nepodceňujeme

25.01.2011 | Při pohledu za hranice je jasné, že problém s kontaminovaným krmivem s obsahem dioxinů se ukázal být rozsáhlejším, než se původně myslelo.

Naši producenti a vývozci mají dveře otevřené

24.01.2011 | Státní veterinární správa ČR se snaží pro zemědělce i producenty udělat maximum, přesto se občas ozývají připomínky, že by si zasloužili stejné podmínky pro uplatňování produkce či živých zvířat na intrakomunitárním trhu. Ale naši chovatelé mají podmínky pro obchodování díky dlouhodobě dobré nákazové situaci v porovnání s mnoha členskými státy výrazně LEPŠÍ.

Vychází červnový CZ TEST

V prodeji již od 27. 5.