Vyrážíte na piknik? Pozor, ne všude vaše hodování přivítají

Vyrážíte na piknik? Pozor, ne všude vaše hodování přivítají

30.06.2020 | Pobyt v přírodě, pod širým nebem a v klidném prostředí je mimo jiné také způsob přirozeného posilování imunity a zároveň také „balzám na nervy“. Ne vždy a všude je to ale možné, a navíc záleží na výběru místa, délce pikniku i výběru potravin, které plánujeme konzumovat. A vůbec na řadě věcí….

V ČR jsou velké plochy naší krajiny veřejně přístupné a možnost využít je k procházkám i piknikům je poměrně široká. To se ovšem netýká národních parků a zvláště chráněných území, kde je možnost pohybovat se pouze po vyznačených trasách, a kde také není dovoleno trhat lesní plody nebo rostoucí byliny, a samozřejmě ani „piknikovat“ (nejsou-li k tomu zvláště vyhrazená místa). Obecně tak také nelze činit na privátních a viditelně oplocených pozemcích. Vzhledem k tomu, že pikniky nemají v ČR zas tak velkou tradici (mnohem častější je grilování na zahrádkách), není navíc na takové akce naše krajina systémově připravena například tak, jako je tomu například v anglosaských zemích (typicky třeba v Austrálii), kde je na nesčetných místech s předpokládaným pravidelným pobytem lidí v lokalitě vybudováno zázemí (například pro barbecue), s možností na místě si připravit pokrm, a také jej na místě zkonzumovat.

Vše má svá pravidla

Na druhou stranu je v naší krajině, zejména pak v lokalitách, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, vybudováno množství odpočinkových míst a altánků, které lze pro zastávku na jídlo bez problémů využít a někdy jsou u nich i krytá ohniště. Vše má ale svá pravidla, a na takových místech je také obvykle vyvěšen nějaký řád, který je nutné dodržovat. I podle mluvčí LČR Evy Jouklové jsou lidé v lesích vítaní, musí se ale při pobytu v nich řídit lesním zákonem. Podle něj nesmí lidé v lese křičet ani volně pouštět psy, pohazovat odpadky, kouřit, rozdělávat oheň či tábořit, s výjimkou k tomu vyhrazených a označených míst - jinak až 50 metrů od lesa. Do některých, jinak obvykle přístupných míst, může být také dočasně zakázán vstup buď kvůli pracím prováděným v lese, nebo z důvodu ochrany zvěře.

Obdobně je tomu na neohrazených loukách, jak ale upozorňuje předseda Asociace soukromých zemědělců ČT Jaroslav Šebek, o úmyslu piknikovat by měl vědět majitel nebo nájemce pozemku. Sednout si na mez a dát si na ní z domova přinesený chléb s máslem asi nikoho rozčilovat nebude, rozložit se ale na pažitu s rozsáhlejšími zásobami jídla na delší dobu ale již představuje riziko, že takový neohlášený piknik někdo zcela oprávněně přeruší. V každém případě je ale zásadní, a v posledních letech naprosto nezbytné, předcházet rizikům vzniku požáru.

Pozor na teplo

Piknik v přírodě by neměl představovat riziko jen pro přírodu, ale ani pro samotné piknikující. To například v praxi znamená vyvarovat se konzumace takových potravin, které působením tepla rychle degradují. I když přímo riziko otrav není ani po několikahodinové jízdě autem na zvolené místo velké, riziko alimentárních nákaz a následných zejména střevních potíží samozřejmě hrozí. Největší mikrobiální rizika přitom představuje konzumace výrobků z masa. Obecně samozřejmě platí pravidlo dodržovat doporučení výrobce týkající podmínek skladování a zejména teplot. Všímat bychom si ale měli i dalších nápisů, například v případě konzerv formulací „po otevření spotřebovat“. Jsme-li u konzerv, pak je také vhodné rozlišovat mezi klasickými konzervami a takzvanými polokonzervami. Polokonzervy totiž patří mezi výrobky určené na rozdíl od konzerv k rychlé spotřebě, a zejména v těchto případech je nutné bedlivě sledovat doporučenou teplotu skladování, což je vlastně i teplota platná pro podmínky transportu.

Mezi polokonzervy patří přitom především různé typy výrobků z ryb, což platí i pro oblíbené rybičky naložené v oleji. Ponecháme-li stranu úmysl připravit si v přírodě pokrm z čerstvého masa, což předpokládá tepelné opracování a tedy nejspíše oheň (což rozhodně nelze doporučit), zůstávají nejrizikovější skupinou měkké salámy, které bychom si na delší cesty neměli brát raději vůbec. Další rizikovou kategorii ale představují také oblíbené řízky a výrobky na bázi sekané, u nichž je masná surovina sice tepelně opracována, ale v letních vedrech životnost výrobku velmi rychle klesá.

Pikniky se z mnoha důvodů hodí spíše na zahrádky, do kempů a obecně do míst, kde takovému záměru odpovídá jak zázemí, tak třeba i snadná možnost zlikvidovat po sobě pozůstatky hodování, které by rozhodně neměly končit v lese ani jinde v krajině. Což se bohužel často stává.

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Průmyslově zčernalé olivy – víte, co jíte?

02.03.2021 | Také máte černé olivy raději než ty zelené? Jestli ano, patříte k absolutní většině. Nezbývá jen doufat, že se to nezmění, ani když zjistíte, že jíte úplně stejné zelené olivy, se kterými si jen pohrála trocha té chemie.

OSN: Sedmnáct procent potravin v prodeji se zbytečně vyhodí

04.03.2021 | Téměř miliarda tun jídla, která představuje 17 procent veškerých potravin, které jdou do prodeje, se každoročně vyplýtvá. Uvádí to zpráva OSN, která byla dnes zveřejněna. Nejvíce plýtvají domácnosti. Kdyby toto jídlo naplnilo nákladní auta s nosností 40 tun, jejich řada by vedla sedmkrát okolo země.

Alergeny nejsou jen v potravinách, ale i všude kolem nás

23.06.2020 | Pojem „alergen“ má většina populace spojen především s potravinami a s jídelními lístky v restauračních zařízeních při označování pokrmů, které nějaký z hlavních alergenů obsahují. To však zdaleka nejsou jediné alergeny, s nimiž se můžeme setkat.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajdětě si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách BILLA, PENNY MARKET a KAUFLAND a na vybraných novinových stáncích sítě Valmont