Veterináři: Případů nálezů cizorodých látek v mase ubývá

Veterináři: Případů nálezů cizorodých látek v mase ubývá

31.03.2021 | Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v potravinách živočišného původu loni meziročně klesl o 0,01 procentního bodu na 0,05 procenta, sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Veterináři loni provedli skoro 93.000 vyšetření na závadné látky, počet měření tak meziročně vzrostl o 600. Ubylo nálezů u lovné a farmové zvěře i u sladkovodních ryb.

"Vzhledem k nízkému procentu záchytu nevyhovujících výsledků lze hodnotit zdravotní nezávadnost surovin a potravin živočišného původu z pohledu obsahu reziduí a kontaminantů nadále za příznivou a s významně menším počtem záchytů nevyhovujících výsledků vyšetření oproti roku 2018 a 2019,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

V krmivech pro hospodářská zvířata nebyla prokázána žádná rezidua zakázaných veterinárních léčiv.. Vyšetření podobně jako v předchozích letech nezjistila v chovech hospodářských zvířat a ryb ani nepovolené preventivní podávání léčiv prostřednictvím krmiv ani vody k napájení.

Stanoveným limitům vyhověly také všechny vzorky syrového ovčího a kravského mléka. S výjimkou jednoho vzorku nebyly zbytky veterinárních léčiv ani doplňkových látek (tzv. antikokcidik) zjištěny ani ve vzorcích vajec.

České maso je zárukou kvality

Příznivé byly také výsledky vyšetření medů, v nichže nebyly zjištěny měřitelné koncentrace chorovaných pesticidů a polychlorovaných bifenylů (PCB), insekticidů ani léčivých veterinárních přípravků včetně těch zakázaných.

V chovech skotu nebylo prokázáno žádné nepovolené použití stimulátorů růstu či dalších zakázaných léčiv. Vzorky svaloviny a vnitřností telat a mladého skotu vyhověly také hygienickým limitům z hlediska těžkých kovů či pesticidů. Pouze u jednoho telete byly zjištěny nadlimitní množství léčiva amoxicilinu. V rámci plánovaného vyšetření byla ve třech případech zjištěna také nadlimitní koncentrace kadmia v ledvinách. Krávy pocházely z oblastí, které lze považovat za kontaminované po předchozí průmyslové výrobě. Ve všech případech vyhověly vzorky tkání ovcí a koz.

Překročení limitů pro veterinární léčiva a ostatní sledované látky nebylo až na jednu výjimku zjištěno ani v chovech prasat na výkrm. Výjimkou byl vzorek s měřitelnou koncentrací zakázaného antibiotika pro potravinová zvířata – nitrofurazonu. Rozsáhlé následné vyšetřování v chovu původu prasete však neprokázalo použití tohoto léčiva. Celkově se u prasat jedná o výrazně příznivější výsledky proti předchozím rokům. Příznivě lze hodnotit zejména fakt, že podobně jako v chovech skotu nebyl loni zaznamenán žádný nový případ kontaminace PCB.

„Ke zlepšení stavu v chovech skotu a prasat z hlediska sanace stájí a odstranění starých nátěrů s obsahem PCB přispěla významně důsledná kontrola a rozsáhlá informační kampaň vedená Státní veterinární správou,“ poznamenal k tomu Semerád.

Pokud jde o drůbež, nevyhověl limitům pouze jeden vzorek

Šlo přitom o přítomnost nepovoleného antibiotika ve svalovině nosnice. V uvedeném hospodářství provedli úřední veterinární lékaři rozsáhlé šetření s odběrem vzorků, nepodařilo se však prokázat, že by chovatel nebo ošetřující veterinární lékař antimikrobiálnílátku použil. Všem parametrům vyhovělo také veškeré vyšetřované maso křepelek, pštrosů i králíků. Žádné překročení limitů neodhalila vyšetření ani u farmově chované zvěře.

Meziročně výrazně lepší výsledky přinesl monitoring v chovech sladkovodních ryb, kde je z dlouhodobého hlediska hlavním problémem pravděpodobné používání zakázané malachitové zeleně coby léčiva. V loňském roce bylo nadlimitní množství této látky detekováno pouze u jednoho vzorku pstruha duhového, to je významně méně než v roce 2019, kdy byl nevyhovující nález učiněn v pěti chovech pstruhů. Vzhledem k tomu, že od 28. listopadu 2022 bude platit pro malachitovou zeleň čtyřikrát přísnější limit, je třeba, aby veterinární dozor i chovatelé věnovali této problematice nadále zvýšenou pozornost.

U jednoho vzorku masa kachny divoké a jednoho bažanta byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova, které se do těla dostává prostřednictvím střel použitých při lovu. Podobný problém byl zjištěn také u tří prasat divokých. U dvou divočáků bylo zjištěna nadlimitní koncentrace DDT, chlorovaného pesticidu, který se v České republice v zemědělství nepoužívá od roku 1974. Uvedené nálezy potvrzují, že v některých lokalitách i po téměř půlsoletí zátěž v prostředí přetrvává.

Vyšetřovány, tak jako každoročně, byly také vzorky potravinářských výrobků. U třech vzorků uzených výrobků byla prokázána nadlimitní koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků. Jednalo se o malé výrobní provozy s „klasickou“ technologií uzení, kdy je uzené maso vystaveno kouřovým zplodinám s vysokým obsahem zdraví škodlivých látek  U dvou masných výrobků ze zvěřiny byla zjištěna nadlimitní koncentrace olova. Limitům na všechny sledované kontaminanty vyhověly všechny testované mléčné i vaječné výrobky.

Zdroj SVS, foto shutterstock

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Ceny potravin dál rostou, jídlo je nejdražší od poloviny roku 2014

08.04.2021 | Světové ceny potravin se v březnu desátý měsíc za sebou zvyšovaly a jejich index se vyšplhal na nejvyšší úroveň od června 2014. Za růstem cen stálo zdražení rostlinných olejů, masa a mléčných výrobků. Uvedla to dnes Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).

Test rybích prstů: Kolik rybího masa doopravdy obsahují?

12.04.2021 | Žádný ze spotřebitelů patrně nečeká, že konzumace rybích prstů je nejvhodnější cestou, jak vyrovnat absenci rybího masa v jídelníčku. Obalované rybí výrobky by měly platit spíš za „nouzovku“, která je rychle hotová a svou chutí uspokojivá – tedy když dobře vyberete. Dobrou zprávou je, že vybrat se dá. Některé výrobce musíme opravdu pochválit. Hned tři výrobky se totiž pohupovaly i pod hranicí výsledné dvojky.

Jaký bude letošní rok pohledem českých farmářů?

15.04.2021 | Dosavadní nízké teploty nadepsaly otazníky nad rannými výpěstky, které mohou dorůst se zpožděním. Pro pozdější plodiny se zatím neděje žádná katastrofa, tam to příroda zřejmě „dožene“, pokud ovšem bude přiměřená vláha a teplo. Tím, že každý rok je v Česku na jaře jiné počasí, jde pro české pěstitele doslova o drama. K tomu všemu se navíc přidal koronavirus.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajdětě si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách BILLA, PENNY MARKET a KAUFLAND a na vybraných novinových stáncích sítě Valmont