Nenechte se nachytat na babiččinu bábovku nebo domácí sekanou!

Nenechte se nachytat na babiččinu bábovku nebo domácí sekanou!

15.04.2019 | Možná jste si v obchodě všimli, že někteří výrobci se vám snaží vnutit zdánlivě přidanou hodnotu výrobku, kterou "šikovně" schovávají do označení, že jde o produkt domácí či jako od babičky. Jenže mají na to právo?

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům jsou výrobcům uložena pravidla, za jakých mohou svůj výrobek vpustit do oběhu. Mimo jiné stanovuje například které údaje musí být uvedeny povinně na obale, jakou velikostí písma a v jakém zorném poli. Tyto požadavky se vztahují na všechny provozovatele potravinářských podniků ve všech fázích potravinového řetězce, kde se jejich činnosti týkají poskytování informací o potravinách spotřebitelům - tedy na všechny potravin určené koncovcému zákazníkovi. 

Uvedené informace nesmí být přitom zavádějící! Výrobce nesmí vyvolat dojem, že dotčená potravina má zvláštní charakteristiky, přestože stejné charakteristiky mají ve skutečnosti všechny podobné potraviny. Zejména se jedná o výslovné zdůrazňování přítomnosti nebo nepřítomnosti určitých složek nebo živin. Informace o potravině nesmějí připisovat jakékoli potravině vlastnosti umožňující zabránit určité lidské nemoci, zmírnit ji nebo ji vyléčit, ani na tyto vlastnosti odkazovat.

Bábovky od babiček z fabriky

Názvy jako domácí, zdravý, živý, pravý, racionální, pokud to není součástí názvu nebo skupiny výrobků, zvláštní charakteristiky potravině připisují! V případě, že takovou potravinu objevíte, je na místě kontaktovat dozorové orgány Státní zemědělské a potravinářské inspekce, která předmětné výrobky posoudí, popřípadě s výrobcem (prodejcem) zahájí správní řízení, které ve většině případů spočívá v nařízení stažení produktu z tržní sítě a uložení pokuty. 

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Benefity bioprodukce: jen o syntetické látky zdaleka nejde

08.04.2019 | Kupovat bio produkty neznamená jen mít jistotu, že při jejich pěstování nebo chvou nejsou používány umělé látky. Podpora bio zvyšuje biodiverzitu a chrání půdu a vodu uvážlivým využíváním energie a přírodních zdrojů a udržováním místní i regionální rovnováhy. Růst sektoru ekologického zemědělství může vytvořit nové pracovní příležitosti v oblasti zásobování potravinami a podpořit hospodářský rozvoj venkovských oblastí EU.

Nepořádek a zkažené potraviny některé restaurace netrápí

17.04.2019 | Středočeští hygienici dali restauracím v letošním prvním čtvrtletí meziročně více pokut. Minulý rok jich bylo ve stejném období 27, letos už 250. Minulý rok činily sankce 114 000 korun, letos už více než 636 000 korun.

Vejce levnější než jejich náklad: Dováží se sem i kusy za korunu

16.04.2019 | Před Velikonocemi se zvyšují dovozy vajec ze zahraničí, vejce se často prodávají za ceny nižší než jsou náklady, například kus za korunu.