Listerie jsou nejčastěji v syrových rybích pokrmech

Listerie jsou nejčastěji v syrových rybích pokrmech

04.06.2019 | Je pravda, že tyto bakterie mohou způsobit velmi závažné onemocnění listeriózu. Úmrtnost nakažených přesahuje asi patnáct procent, což rozhodně není zanedbatelné číslo. Na druhou stranu jsou ve většině případů neškodné a patrně si ani neuvědomujeme, jak často s nimi přicházíme běžně do styku.

Jak uvádí MVDr. Josef Brychta, Ph.D. v publikaci České technologické platformy pro potraviny, "listeria monocytogenes (Lm) je malá pohyblivá bakterie, která se vyskytuje se téměř všude kolem nás. Kolonizuje trávicí trakt člověka i zvířat, žije také ve vodě, bahně nebo půdě. Je schopna kontaminovat potraviny, krmiva, vodu apod.," Upozorňuje ale taktéž, že jde o neškodnou formu života, která se většinou neprojeví výrazným onemocněním jedince. "Nebezpečné onemocnění hrozí jen v případě, že Lm změní své chování do patogenní formy," píše.

Reálná rizika - netýkají se vás?

Podle údajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin bylo v roce 2013 nahlášeno onemocnění listeriózou 1763 lidí. Pro 15 % z nich šlo bohužel o onemocnění s fatálními následky. V roce 2015 onemocnělo přibližně 2200 osob, 270 jich zemřelo. Ve věkové skupině nad 64 let podíl případů zřetelně vzrostl z 56 % v roce 2008 na 64 % v roce 2015. Navíc počet hlášených případů (a jejich podíl) ve skupině nad 84 let se v tomto období téměř zdvojnásobil.

Riziku jsou vystaveny zejména těhotné ženy, novorozenci a starší či nemocní jedinci.

Podle údajů Food Standards Australia New Zealand (FSANZ, 2009) byla prokázána infekční dávka v rozsahu 1,31 krát 108 až 5,01 krát 1011 buněk pro zdravého člověka, u rizikových skupin je výrazně nižší 102 až 103 buněk. "Také inkubační doba je rozdílná, může jít o nněkolik dnů až týdnů, a to v závislosti na infekční dávce, virulenci bakterií a imunitním stavu pacienta," píše se dále v publikaci. Podle Světové zdravotnické organizace jsou pacienti se sníženou imunitou, děti a starší lidé jsou 10 až 100krát náchylnější ve srovnání se střední generací a zdravými lidmi.

U výběru potravin vše začíná

Aby byla překonána střevní bariéra a listerie pronikly do organismu, musí být v opravdu velmi vysoké koncentraci. Uvádí se 106 CFU/g potraviny. K infekci ale může dojít i přes kůži, například u řezníků a uzenářů při kontaktu s kontaminovanou surovinou. 

Zdrojem jsou potraviny, které jsou určeny k přímému konzumu bez předchozího tepelného ošetření. "Jsou to různé typy lahůdek masových i zeleninových, mléko, sýry a dal- ší mléčné výrobky, zmrzliny, uzeniny apod.," uvádí MVDr. Brychta. 

Podle analýzy základního průzkumu EFSA provedeného v rámci celé EU v období od ledna 2010 do ledna 2012 byla Lm zjištěna u 10,3 % vzorků rybích výrobků, 2,1 % vzorků masných výrobků a 0,5 % vzorků měkkých a poloměkkých sýrů, jejichž odběr byl proveden v supermarketech a v obchodech napříč EU včetně České republiky.

Za bezpečnost ručí výrobce

Podle evropské legislativy „potraviny nesmějí obsahovat mikroorganismy nebo jejich toxiny či metabolity v množstvích, která představují nepřijatelné riziko pro lidské zdraví. Dr. Marta Hugas, vedoucí oddělení pro biologická rizika a kontaminanty EFSA, uvedla: „Výskyt listerie málokdy překročí zákonné limity v potravinách určených k přímé spo- třebě, které představují nejběžnější zdroj alimentárních nákaz člověka. Je však důležité, aby spotřebitelé řádně dodržovali pokyny výrobců pro skladování potravin a zásady zacházení s potravinami dané národními úřady. 

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Test burčáků: Z dva a čtyřiceti vzorků zatím nevyhověl pouze jeden

18.09.2019 | Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) letos zkontrolovali na sto prodejen burčáku, odebrali 42 vzorků buď českého nebo zahraničního částečně zkvašeného moštu, chyba se ale našla pouze v jednom vzorku.

Méně cukrů, méně soli: Už je nejvyšší čas přejít ke zdravějšímu životnímu stylu

20.09.2019 | Snižování cukrů nebo soli v potravinách je v dnešní době nutnost. Povaha typického českého spotřebitele se změnila. Máme málo pohybu, většinou vykonáváme sedavé zaměstnání a přibylo i civilizačních onemocnění. O pozitivní inovací by se pak měli snažit nejen výrobci potravin, zlepšení by měslo nastat i v řadě domácností a restaurací.

Inspektoři zadrželi zásilku čajů plných pesticidů, namířeno měla na český trh

02.08.2019 | Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha – Ruzyně nevpustili do vnitřního trhu ČR, resp. EU zásilku čaje z Číny.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

Zajdětě si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Zářijové číslo koupíte v prodejnách BILLA, PENNY MARKET a KAUFLAND a vybraných novinových stáncích sítě Valmont