Benefity bioprodukce: jen o syntetické látky zdaleka nejde

Benefity bioprodukce: jen o syntetické látky zdaleka nejde

08.04.2019 | Kupovat bio produkty neznamená jen mít jistotu, že při jejich pěstování nebo chvou nejsou používány umělé látky. Podpora bio zvyšuje biodiverzitu a chrání půdu a vodu uvážlivým využíváním energie a přírodních zdrojů a udržováním místní i regionální rovnováhy. Růst sektoru ekologického zemědělství může vytvořit nové pracovní příležitosti v oblasti zásobování potravinami a podpořit hospodářský rozvoj venkovských oblastí EU.

Ekologické zemědělství prospívá také nejen nám, ale také hospodářským zvířatům – zdraví a dobré životní podmínky zvířat jsou prvořadým cílem.

Ekologičtí farmáři berou potřeby svých hospodářských zvířat velmi vážně a starají se o to, aby prospívala a byla zdravá. V tomto ohledu ekologické zemědělství klade důraz na dobré životní podmínky zvířat, na zdraví zvířat.

Ekologičtí farmáři nesmějí k preventivním účelům používat syntetické přípravky a veterinární léky. Z toho důvodu je důležité, aby svým hospodářským zvířatům vytvořili zdravé prostředí. Dobré podmínky života zvířat jsou zajišťovány pomocí preventivních opatření a důslednou péčí o zdraví. Rčení „lepší prevence než léčba“ platí pro ekologický chov hospodářských zvířat dvojnásob. Ekologičtí farmáři proto dávají přednost plemenům, která jsou odolná proti nemocem a adaptovaná na místní podmínky. Jejich odolnost vůči onemocnění je pak ještě zvýšena pravidelným pohybem, vhodnou potravou a pastvou bez GMO, menším množstvím zvířat v chovu a hygienickým ustájením. V případě nemoci nebo úrazu jsou zvířata léčena rychle, aby jejich utrpení bylo minimalizováno. Přednost mají přírodní léky, jako jsou homeopatika a výtažky z rostlin. Antibiotika a další veterinární léčiva se používají pouze tehdy, není-li už možná jiná léčba.

Kvalita životních podmínek hospodářských zvířat závisí na tom, jak mohou uplatnit své přirozené chování a zda jsou chována v nestresujícím a zdravém prostředí. Ekologicky chovaná zvířata tráví čas na pastvě a pohybují se ve výbězích s dostatkem volného prostoru. Uplatnit své přirozené chování může např. ekologicky chovaná drůbež, které je umožněno popelit se, pohybovat se venku a obvykle také žít v menších hejnech, v nichž mohou vznikat sociální hierarchie.

Ustájení a podestýlku je nutné přizpůsobit potřebám jednotlivých druhů – například krávy raději odpočívají na slámě než na betonu. Pro odpočinek ekologicky chovaných zvířat musí být k dispozici dostatečně velká pevná plocha. Podlahy z latí nebo roštové podlahy ve stájích jsou zakázány.

Ekologické chovy jsou živeny ekologickými krmivy v souladu s jejich specifickými potřebami. Mláďata savců musí mít pravidelný přístup k mateřskému mléku, v ideálním případě přímo od svých matek. Jakékoli utrpení musí být během celého života zvířete minimalizováno. Dočasné vázání či izolace, zkracování zobáků, odstraňování ocasů a rohů je přísně regulováno a povolováno jen výjimečně z důvodu bezpečnosti, zajištění dobrých životních podmínek či z veterinárních důvodů.

Přísné kontroly

Tyto principy a z nich vyplývající přínosy jsou samozřejmě zajištěny na základě systému evropského loga a označování a rovnocenného certifikačního systému v každé členské zemi.

Ekologičtí zemědělci, zpracovatelé a dovozci musejí splňovat přísné předpisy, pokud chtějí používat evropské ekologické logo a označování nebo rovnocenné národní označování. Aby dodržování těchto předpisů bylo zajištěno, je zaveden přísný systém kontrol. Tyto kontroly jsou prováděny v každém úseku dodavatelského řetězce ekologického zemědělství, aby si spotřebitelé mohli být jisti, že zakoupené biopotraviny byly skutečně vyrobeny podle přísných evropských pravidel.

Je velmi důležité, aby každý zemědělec, zpracovatel a dovozce v dodavatelském řetězci ekologického zemědělství byl alespoň jednou ročně kontrolován, že dodržuje stanovená nařízení.

Na tento proces dohlíží jednotlivě každý členský stát EU, který je zodpovědný za zřízení kontrolního systému s kompetentními orgány zajišťujícími dodržování závazků stanovených v Nařízení pro ekologické zemědělství. Předtím než zemědělci mohou začít s ekologickým hospodařením nebo výrobou bioproduktů, musejí se nejprve přihlásit u kontrolního úřadu či organizace ve svém členském státě. Jejich prostory a výrobní postupy musejí kontrolní úřady či organizace následně prověřit a uznat za vhodné. Ekologické farmy musejí nejprve projít přechodným obdobím, než své produkty mohou začít prodávat jako bioprodukty.

V případě, že se u zemědělce zjistí nesrovnalosti v souvislosti s dodržováním podmínek Nařízení, může kontrolní orgán příslušnému podnikateli zakázat prodávat jeho produkty v biokvalitě.

PŘEDPLATNÉ

Mohlo by vás zajímat

Mýty o ovoci a zelenině: Špenát plný železa i pomeranče lepší než antibiotika?

16.04.2019 | Nových, vědecky podložených informací o zelenině, ovoci a luštětinách přibývá. Přesto o nich ještě stále koluje mnoho mýtů a polopravd.

Nepořádek a zkažené potraviny některé restaurace netrápí

17.04.2019 | Středočeští hygienici dali restauracím v letošním prvním čtvrtletí meziročně více pokut. Minulý rok jich bylo ve stejném období 27, letos už 250. Minulý rok činily sankce 114 000 korun, letos už více než 636 000 korun.

Přední novozélandský producent medu do něj přidával chemikálie

19.04.2019 | Přední novozélandský producent vysoce ceněného manukového medu přiznal, že do něj přidával syntetické látky, aby posílil jeho antibakteriální účinky. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní média.